SAĞLIK

1 - İlçemiz Sağlı Grup Başkanlığı  15.11.2010 tarihinde Aile Hekimliğine geçiş yapmıştır. Merkez İlçe’de  2 Hekim , (1 Hekim geçici görevde ), 1 Diş Hekimi, 6 Aile hekimi , 3 sağlık memuru – Toplum sağlığı, 7 Ebe, 5 Hemşire, 4 Acil Tıp Teknisyeni , 1 VHKİ (Hastane Müdürü) , 1 Sağlık Teknikeri –Tıbbi Sekreter, 5 Rontgen Teknikeri , 6 Aile Sağlığı Elemanı,1 hizmetli 3 Şöfor (1 Şöfo Geçici görevli ) 1 sıtma savaş işçisi , 2 Bilgi İşlem görevlisi (HBYS Hizmet alımı ile beraber görevlendirilmişlerdir.), 6 temizlik işçisi(Hizmet Alımı), 4 Güvenlik Görevlisi

2 - Toplum Sağlık Merkezi 6 bölgeye ayrılmış olup bu bölgelerin dağılımı aşağıdaki gibidir;

ÖMERLİ TSM BAĞLI AİLE HEKİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

NÜFUS

1 NOLU AHB

2710

2 NOLU AHB

2442

3 NOLU AHB

2491

4 NOLU AHB

3058

5 NOLU AHB

1234

6 NOLU AHB

1260

 

SAĞLIK OCAĞI BULUNAN KÖYLER :

1- Beşikkaya Köyü (Personeli Yok)

2- Göllü Köyü (Personeli Yok)

SAĞLIK EVİ BULUNAN KÖYLER       :

1-Kayadere Köyü -1 Sözleşmeli Ebe (Devlet Hastanesinde  görevli)

2-Kaynakkaya köyü -1 Ebe (Devlet Hastanesinde  görevli)

3-İkipınar Köyü -1 Sözleşmeli Ebe (Devlet Hastanesinde  görevli)

4-Çınaraltı Köyü -1 Ebe