ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI DİĞER KURUMLARIN BANKA PROMOSYON

İHALESİ DAVET MEKTUBU 

 

Ömerli Kaymakamlığı ve Bağlı Diğer Kurumların Ödeme Yapılan Personel Banka Promosyon İhalesi 

 

1-

Kurumun Adı                                     

:

Ömerli Kaymakamlığı

 

A) Adresi                                        

:

Cumh. Mahallesi Hürriyet Cad. Hükümet Konağı No: 1 Kat:2

 

B) Telefon ve Faks Numarası        

:

0 482 541 31 02      Faks :0 482 541 3102

 

C) Elektronik Posta Adresi             

:

 

2-

İhale Konusu

:

Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kurumlar (Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü, Gıda Tarım ve Hay.İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü veSosyal Yard. ve Day. Vakfı, İlçe Halk Kütüphanesi MemurluğuBanka Promosyon İhalesi

3-

İhale Usulü                                     

:

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumdaki     Çalışan Personel Sayısı

:

450

5-

Promosyon     İhalesi Toplantı Yeri    

:

Kaymakamlık Toplantı Salonu

6-

Promosyon    İhalesi Tarih ve Saati   

:

30/06/2016  Perşembe günü, Saat 14:00

 

 

                                     Sayın:

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

 

 

Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler

 

 

 

 1. Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

 2. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.ömerli.gov.tr adresinde görülebilir.

 3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

 4. Örneğine uygun olarak doldurulacak Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ihale günü Teklif Mektubu ile birlikte teslim edilecektir.

 5. Teklifler, en geç 30.06.2016 Perşembe günü, saat 14:00’te kadar Ömerli Kaymakamlığı Toplantı Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve açık tekliflerini sunmak üzere ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bütün bankaların katılacağı açık artırmaya geçilecek, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında seçim yapmak suretiyle belirlenecektir.

   

Bilgi ve gereğini rica ederim.                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                 Erol KORKMAZ

                                                                                                                      Kaymakam

 

                                                                                         

 

 

 

E K L E R                   :

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi 

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği

4-Personel Sayıları Listesi

5-Banka Bilgi Formu

 

  

 

 

 

 

 

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI DİĞER KURUMLARIN BANKA PROMOSYON

İHALE ŞARTNAMESİ 

 

 1-

Kurumun Adı                                     

:

Ömerli Kaymakamlığı

 

A) Adresi                                        

:

Cumh.Mah. Hürriyet Caddesi Hükümet Konağı No: 1 Kat:2

 

B) Telefon ve Faks Numarası        

:

0 482 541 3102  Faks :0 482 541 3102

2-

İhale Konusu ve Kapsamı

:

Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kurumlar (Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Malmüd ürlüğü, Gıda Tarım ve Hay.İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü ve Sosyal Yard. ve Day. Vakfı, İlçe Halk Kütüphanesi MemurluğuBanka Promosyon İhalesi(Maaş, ekders, döner sermaye, özlük vb.)

3-

İhale Usulü                                     

:

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumdaki     Çalışan Personel Sayısı

:

450

5-

Kurumun Yıllık Nakit Akışı

:

1.401.703,65.-TL   (Haziran 2016 Ayı itibariyle yaklaşık olup, Temmuz Ayı Maaş Zammı ilave edilmemiştir.)

6-

Promosyon      İhalesinin Yapılacağı Yer    

:

Kaymakamlık Toplantı Salonu

7-

Promosyon     İhalesi Tarih ve Saati   

:

30.06.2016 Perşembe günü, Saat 14:00

 

 

 

 

 

 

 

A-GENEL ŞARTLAR:

 

 

 

 1. İhale, Kaymakamlığımız ve bağlı kuruluşlarının ödeme yapılan personelin maaş, ekders, döner sermaye, özlük vb ödemelerini kapsamaktadır.

 2. Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı diğer kurumların Haziran 2016 tarihi itibariyle toplam 446 personeli bulunmakta olup, bu personellerin yıllık (Haziran 2016 tarihi itibariyle tahmini) nakit akışının (maaş, ekders, dönersermaye, özlük vb) yaklaşık 1.401.703,65.-TL(Birmilyondörtyüzbirbinyediyüzüç Lira Altmışbeş Kuruş) olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

 3. Anlaşmanın süresi 16.08.2016 tarihinden itibaren 15.08.2019 tarihine kadar 3 (36 ay) yıldır.

 4. Promosyon parası 15-16 Ekim 2016 tarihinden itibaren İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü maaşlarına yıllık olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün belirleyeceği personele ve diğer kurumlardaki personelere ise; tek seferde personel hesabına peşin yatırılacaktır. Personele ödenen promosyon tutarlarına ait listeleri en geç 2 (iki) iş günü içinde internet ortamında ve ayrıca resmi yazı ile Kaymakamlığa bildirecektir.

 5. İhale tekliflerinin, Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşlarının personelinin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır. Ancak bu şartı taşımayan bankalar ortak noktalardan ücretsiz yararlandırmayı taahhüt ettiği takdirde teklifleri değerlendirilecektir. Ayrıca promosyon ihalesini kazanarak anlaşma yapılan bankanın Ömerli Hükümet Konağı bahçesinde bankacılık hizmetlerini yürütebileceği en az 1 (bir) ATM makinesi kurmak suretiyle yürütecektir.

 6. Bankalar bahse konu personel maaşlarının 2016 yılı ile sonraki yıllardaki ilk 6 ay ve 2. altı aylık artışlarını dikkate alarak tekliflerini buna göre ayarlayacaktır.

 7. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her ayın 15 aybaşı olarak kabul edilecektir. Aybaşından 3 (Üç) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Ancak ödemeler internet üzerinden yapıldığından dolayı sistemden kaynaklanan hata nedeniyle 3 (Üç) gün önceden aktarılmaması halinde Bankaca hak talep edilmeyecektir. Bu ödemeleri memur olarak görevli personel için maaş hesaplarına her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01'de, işçi olarak görevli personel için ise maaş hesaplarına her ayın 14’ünün başladığı gece saat 00.01'de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (ekders, fazla mesai, tedavi yardımı, sosyal yardım, yolluk, vb.) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün, sistemle ilgili sorun olması halinde ise takip eden günün ilk saatinde, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

 8. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşlarının personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya BTM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 9. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zaman içerisinde (en geç 1 İş günü içerisinde) mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

 10. Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmak zorundadır.

 11. Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma v.b.) ayrılan personelden peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir.

 12. Anlaşma yapılan banka personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır.

   

 

 

 

B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

 

 

 1. Banka birimlerin havuz hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15'inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.

 2. Kaymakamlık ve bağlı kuruluşlarının havuz hesabında bulunan ek ders ücreti ve özlük haklarından doğan diğer ödemeleri bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

 3. Kaymakamlık ve bağlı kuruluşlarının Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabının otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz BTM kartı düzenleyerek teslim edecektir.

 4. Personelin istekleri doğrultusunda maaşının ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.

 5. Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.

 6. Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır.

 7. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.

 8. Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ders ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımların ücretsiz olarak verecektir.

 9. Banka ATM’lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük minimum 1.500,00-TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.

 10. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kaymakamlık ve bağlı kuruluşlarının (Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü, Gıda Tarım ve Hay.İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü veSosyal Yard. ve Day. Vakfı, İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğuyazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez, ettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Kaymakamlık ve bağlı kuruluşları mahkemeden bir karar almaya ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka Kaymakamlık ve bağlı kuruluşlarından herhangi bir hak iddia edemez. İhtilaf halinde Mardin İli mahkemeleri yetkilidir.

   

  C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ:

 

 

 

 1. Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif usulü ile açık artırma usulü şeklinde yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bütün bankaların katılacağı açık artırmaya geçilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında seçim yapmaya yetkilidir. İhale aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılarak açıklanacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.

 3. Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.

 4. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Ömerli Kaymakamlığında imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Ömerli Kaymakamlığına ibraz etmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

D- CEZAİ HÜKÜMLER:

 

 

 

 1. İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 10'u kadar ceza ödemeyi kabul eder.

 2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1’inci defa yazılı olarak uyarılır. 2’nci defa tekrarında sözleşme bedelinin % 10'u kadar oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3’üncü defa tekrarında ise; sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 3. Banka sözleşme ile üstlendiği işleri Ömerli Kaymakamlığının yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka'ya ait olmak üzere; Ömerli Kaymakamlığı mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Ömerli Kaymakamlığından herhangi bir hak talep edemez.

 4. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 5. İhtilaf halinde Mardin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI DİĞER KURUMLARIN BANKA PROMOSYON

İHALE İLAN METNİ

Ömerli Kaymakamlığı ve Bağlı Diğer Kurumların Ödeme Yapılan Personel Banka Promosyon İhalesi

 

 

1-

Kurumun Adı                                     

:

Ömerli Kaymakamlığı

 

A) Adresi                                        

:

Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi Hükümet Konağı No: 1 Kat:2

 

B) Telefon ve Faks Numarası        

:

0 482 541 3102      Faks :0 482 541 3102

 

C) Elektronik Posta Adresi             

:

 

2-

İhale Konusu

:

Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kurumlar (Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü, Gıda Tarım ve Hay.İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü veSosyal Yard. ve Day. Vakfı, İlçe Halk Kütüphanesi MemurluğuBanka Promosyon İhalesi

3-

İhale Usulü                                     

:

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumdaki   Çalışan Personel Sayısı

:

450

5-

Promosyon    İhalesi Toplantı Yeri    

:

Kaymakamlık Toplantı Salonu

6-

Promosyon   İhalesi Tarih ve Saati   

:

30.06.2016 Perşembe günü, Saat 14:00

 

 

Banka Promosyon İhalesinde Uygulanacak Kriterler

 

 

 

 1. Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

 2. Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.ömerli.gov.tr adresinde görülebilir.

 3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

 4. Örneğine uygun olarak doldurulacak Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ihale günü Teklif Mektubu ile birlikte teslim edilecektir.

 5. Teklifler, en geç 30.06.2016 Perşembe günü, saat 14:00’te kadar Ömerli Kaymakamlığı Toplantı Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bütün bankaların katılacağı açık artırmaya geçilecek, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında seçim yapmak suretiyle belirlenecektir. 

ilan olunur.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                 Erol KORKMAZ

                                                                                                                                                                          Kaymakam

 

 

 

  

 

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI DİĞER KURUMLARIN BANKA PROMOSYON

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

 

[bankanın adı]

 

  

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:

2016/1

1-

Bankanın Adı                                     

:

 

 

a) Adresi                                        

:

 

 

b) Telefon ve Faks Numarası        

:

 

 

c) Elektronik Posta Adresi             

:

 

 

d) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

 

2-

İhale Konusu

:

Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kurumlar(Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü, Gıda Tarım ve Hay.İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü ve Sosyal Yard. ve Day. Vakfı, İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu)Banka Promosyon İhalesi

3-

İhale Usulü                                     

:

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:

450

5-

Promosyon İhalesi Toplantı Yeri    

:

Kaymakamlık Toplantı Salonu

6-

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati    

:

30.06.2016 Perşembe günü – 14:00

 

  

 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

 1. ………………..........…….Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Ömerli Kaymakamlığı ve bağlı kurumlarının Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız.

 2. Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

   

 

 

 

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.yetkili

 

 

 

2.yetkili

 

 

 

3.yetkili

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                               Adı SOYADI

                                                                                              ……………………Bankası       Yetkilisi                                                                                                                       İmza

 

 

 

 

 

 

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI DİĞER KURUMLARIN BANKA PROMOSYON

 

İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

[bankanın adı]

 

……/...../2016

 

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:

2016/1

1-

Bankanın Adı                                     

:

 

 

a) Adresi                                        

:

 

 

b) Telefon ve Faks Numarası        

:

 

 

c) Elektronik Posta Adresi             

:

 

 

d) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

 

2-

İhale Konusu

:

ÖMERLİ Kaymakamlığı ve bağlı kurumlar(Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, Malmüdürlüğü, Gıda Tarım ve Hay.İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Tapu Müdürlüğü ve Sosyal Yard. ve Day. Vakfı, İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu)Banka Promosyon İhalesi

3-

İhale Usulü                                     

:

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumdaki   Çalışan Personel Sayısı

:

450

5-

Promosyon İhalesi Toplantı Yeri    

:

Kaymakamlık Toplantı Salonu

6-

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati    

:

30.06.2016 Perşembe günü – 14:00

 

 

 

 

30.06.2016 günü, saat 14:00’te ihalesi yapılacak olan Ömerli Kaymakamlığı Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

 

 

Banka Promosyonu olarak toplam  ……………………TL (………………..……/…..…. yazı) ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımla.

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                   Adı SOYADI

                                                                                             ……………………Bankası Yetkilisi

                                                                                                                       İmza

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI DİĞER KURUMLARIN BANKA PROMOSYON

 

 

BİRİMİ

MEMUR

SÖZLEŞMELİ

 

 

İŞÇİ

ÜCRETLİ

DİĞER

   TOPLAM

Kaymakamlık

8

 

 

 

1

9

İlçe Emniyet Amirliği

58

 

 

 

 

58

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

227

 

 

57

1

285

İlçe Müftülüğü

44

7

 

 

 

51

Gıda, Tarım ve Hay. İlçe Müdürlüğü

17

1

2

 

 

20

Malmüdürlüğü

10

 

 

 

 

10

İlçe Nüfus Müdürlüğü

8

 

 

 

 

8

Tapu Müdürlüğü

3

 

 

 

 

3

İlçe Kütüphane Memurluğu

2

 

 

 

 

2

Sosyal Yard. ve Day. Vakfı

 

4

 

 

 

4

                                   GENEL TOPLAM        

377

12

2

57

2

450

 

 

 

 

 

BİLGİ FORMU

KURUM ADI

Ömerli Kaymakamlığı ve Bağlı Kurumlar

MEVCUT PROTOKOL BANKASI

T.İş Bankası A.Ş. Mardin Şubesi

TALEP EDİLEN PROTOKOL SÜRESİ

3 YIL

PROTOKOL BAŞLANGIÇ TARİHİ

15.08.2013

PROMOSYON ÖDEME PERİYODU

Şartnamede yazılı şekilde

MAAŞIN BANKADA KALMA SÜRESİ

3 İş Günü

BTM TALEBİ

1

 

 

ÖMERLİ KAYMAKAMLIĞI VE BAĞLI KURUMLARIN PERSONEL BİLGİLERİ

PERSONEL

SAYISI

MAAŞ

ÖDEMESİ

 

     T O P L A M

İDARİ PERSONEL(MEMUR)

377

1.097.400,73.-TL

 

 

1.401.703,65.-TL

İŞÇİ

2

DİĞER PERSONEL

71

    99.464,33.-TL.-TL

pEk Ödemeler

 

   204.838,59.-TL